ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


เตรียมสอบเข้ม คณิตศาสตร์ เข้า ม.1 ห้อง Gifted  
รหัส : 111111
ยี่ห้อ : สำนักพิมพ์ IDC
ราคาปกติ :  195.00      
รายละเอียดย่อ :
รวบรวมแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนป.6 เพื่อสอบเข้า ม.1

โรงเรียนชั้นนำและโครงการห้องเรียนพิเศษ (GIFTED)
รายละเอียดทั้งหมด :

 หนังสือตะลุยข้อสอบคณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้า ม.1 สำหรับโรงเรียนชั้นนำ และโครงการห้องเรียนพิเศษ (GIFTED) ได้รวบรวมแนวข้อสอบจากสนามสอบจริงล่าสุดจำนวน 5 ชุด มีทั้งแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และอัตนัย แบบแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ พร้อมเฉลยละเอียดอ่านเข้าใจง่ายทั้งน้องๆ ป.6 และผู้ปกครอง เสริมเทคนิคการทำโจทย์ให้เร็วขึ้น แนะนำรูปแบบการสอบ
รวมถึงการเตรียมตัวก่อนการสอบที่ถูกต้อง สามารถเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด เพื่อผลคะแนนสอบที่สูงกว่า สำหรับโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงและโรงเรียนที่หวังไว้


เล่มนี้ ดียังไง ??

1. แนวข้อสอบอัพเดตล่าสุด 5 ชุด เพื่อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ และโครงการห้องเรียนพิเศษ (GIFTED)
2. รูปแบบข้อสอบ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก และอัตนัยแบบแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ
3. เฉลยละเอียด แนะเทคนิค เพื่อการทำความเข้าใจก่อนสอบ

 


จำนวน      


Copyright © 2015 All Rights Reserved.